Dostawa i czas realizacji

Dostawa licencji na oprogramowanie
 

Licencje na zakupione oprogramowanie dostarczane są wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.  Dostawa klucza licencji nie przekracza 24h.  W przypadkach szczególnych termin realizacji może się wydłużyć ( maksymalnie o 2-3 tygodnie)  o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

W niektórych przypadkach niezależnych od sprzedającego, wiadomość z licencją może zostać potraktowana jako Spam, prosimy  o monitorowanie  skrzynki SPAM. W przypadku nie otrzymania klucza licencji w przeciągu 24h od opłacenia zamówienia, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym w celu ustalenia czy licencja została wysłana.


Dostawa towaru handlowego

 

Termin realizacji zamówienia standardowego zazwyczaj nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.


Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę.

Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Koszt dostawy (ponosi nabywca) określa cennik dostawy dostępny w koszyku zamówienia
W przypadku większych zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy dostarczony towar zgadza z zamówieniem.

W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Nabywcy, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

UWAGI:

    Towar dostępny w sklepie wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, UPS.